Hops

Hip Hop Apricot

IPA - Milkshake • 6,0% ABV • 35 IBU